Platon'un Devlet isimli eserinin X. bölümünde mimesis terimi şöyle kullanılır. "Dram sanatı, hayatın bir taklididir. Hayat ise bir taklitten başka birşey değildir. Öyle ise dram sanatı taklidin taklididir. " Yine Platon'un idea felsefesine göre, sanatçı ideanın evrendeki kopyasının koplayacısıdır.
Aristoteles'e göre ise mimesis terimi dram sanatı içinde temsil ya da yeniden yaratma anlamına gelir. Ona göre dram sanatı taklidin taklidi değildir ve insanların nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir.
Yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış kişiler, bize bugün hala ışık tutabiliyorsa ya hiç birşey değismemistir ya da onlar ileri görüşlü birileridir. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Geriye sadece yazılanlar kalır. Bu sebeple yayınevimizin adını Mimesis koymaya karar verdik. Böylece hem geçmişe bir selam yollayacağız hem de biz de geleceğe bir ışık yayacağız. Tüm yayınlarımızın hayatınıza yeni bir bakış açısı, yeni bir soluk getirmesini diliyoruz